OM FÖRENINGEN

SCHIMPANS FAKTA

HOTBILD

PROJEKT VI STÖDJER

LÄNKAR

KONTAKT

STÖD OSS

The Wild Chimpanzee Foundation Jane Goodall Institute Pan Africa Sanctuaries Alliance Sumatran Orangutan SocietyStöd oss


Du får gärna stödja oss genom ett bidrag på vårat postgiro eller bankgiro.

PG: 618 99 30-8
BG: 685- 6231

Din gåva går oavkortat till bevarandet av vår närmaste släkting.

För mer information kontakta Ing-Marie Persson 070-600 10 37 eller E-post
Om du stödjer oss med mer än 200kr får du ett fint tackkort/diplom att hänga på väggen.