OM FÖRENINGEN

SCHIMPANS FAKTA

HOTBILD

PROJEKT VI STÖDJER

LÄNKAR

KONTAKT

STÖD OSS

The Wild Chimpanzee Foundation Jane Goodall Institute Pan Africa Sanctuaries Alliance Sumatran Orangutan SocietyOm föreningen

Sweden Chimpanzee Trust är en ideell förening som aktivt stödjer bevarandet av de utrotningshotade schimpanserna och sumatraorangutangerna.


Foto: Nita

Föreningen stödjer bland annat J.A.C.K. och Tacugama, Jane Goodall Institute, Wild Chimpanzee Foundation, Pan African Sanctuaires och S.0.S. Sumatra Orangutan Society.

Föreningens uppgifter är att utbilda, informera samt att öka allmänhetens medvetenhet om schimpansernas och orangutangernas situation i det vilda. Med insamlade medel stödjer Sweden Chimpanzee Trust forskning och bevarande av arten i dess naturliga habitat.

Föreningen samarbetar med ett antal framgångsrika rehabiliteringsprojekt för apor som konfiskerats från den illegala djurhandeln.

Alla insamlade medel går oavkortat till bevarandet av våra närmaste släktingar schimpanserna och orangutangerna.

Styrelse - Sweden Chimpanzee Trust

Ordförande
Ing-Marie Persson

Vice ordförande
Johnny Persson

Kassör
Anneli Skoglund

Sekreterare
Lisa Widorson