OM FÖRENINGEN

SCHIMPANS FAKTA

HOTBILD

PROJEKT VI STÖDJER

LÄNKAR

KONTAKT

STÖD OSS

The Wild Chimpanzee Foundation Jane Goodall Institute Pan Africa Sanctuaries Alliance Sumatran Orangutan SocietyHotbild

Sweden Chimpanzee Trust är en ideell förening som har till ändamål att hjälpa vår närmaste släkting schimpansen. Vi stödjer schimpanser som har blivit misshandlade utav oss människor, många schimpansungar slutar sina dagar på grund av intensiv jakt och illegal handel.
På grund av skogsskövling har den illegala jakten på djur i regnskogen ökat i katastrofal omfattning. Tidigare tog det tjuvjägarna flera veckor att komma åt djuren. Idag kan de via vägar och fordon, komma rakt in i hjärtat av regnskogen och fånga tiotals djur på en enda dag. De fullvuxna honorna och hannarna dödas och säljs som föda på marknaden åt invånarna. Ungarna tillfångatas och säljs som husdjur eller kedjas fast under fruktansvärda förhållanden för att locka turister.

Jane Goodall Institute har ett nätverk av reservat under sig som tillsammans utgör grunden för schimpansens möjlighet att överleva. På reservaten får de vård, ett hem och en möjlighet till ett tryggt schimpans liv.

Läs mer på:
www.janegoodall.org
www.janegoodall.se

Ing-Marie Persson och Jane Goodall.
Det finns många schimpanser som behöver hjälp och behovet av reservat i Afrika är stort. Myndigheterna i dessa länder har inte ekonomiska möjligheter att upprätta och driva schimpansreservat, så det måste ske med hjälp av donatorer.

Vi vill även hjälpa de vilda schimpanser som finns kvar i regnskogen. Vi stödjer därför Wild Chimpanzee Foundation.

Mer information om hur du gör för att stödja föreningen.


Mer att läsa: