Femton väst-Afrikanska schimpanser som blivit konfiskerade från tjuvjägare och illegala handlare har blivit återintroducerade tillbaka till skogarna i Guinea.

Detta är det första försöket att återbörda rehabiliterade schimpanser till det vilda som gjorts på mer än ett decennium.

Centre de conservation pour chimpanzes (CCC) reservatet har arbetat i många år med att hjälpa schimpanser att återhämta sig från sina fysiska och psykiska skador, men har alltid sett återintroduktion av schimpanser till det vilda som sitt slutgiltiga mål. CCC har arbetat nära med experter från Europa och Nord Amerika för att säkerställa att återintroduktionen inte skulle hota det vilda djurlivet, som inkluderar små populationer av vilda schimpanser, nära platsen där återintroduktionen genomfördes.

Schimpanserna, sex hannar och nio honor, släpptes den 27 Juni i Parc Nationale du Haut Niger, och har redan börjar röra sig fritt genom skogarna.

"Hittills använder de ett område på 4km2 och är redan helt oberoende av oss" säger Estelle Raballand, ordförande av CCC. "Vi har försökt att stödutfodra dem, men de dyker inte ens upp."

Schimpanserna är utrustade med radiosändare och forskarlag övervakar deras förflyttningar genom satellit och VHF avläsningar under minst fem års tid. De första indikationerna tyder på att honorna rör sig mer spritt, medan hannarna verkar ha delat sig i två undergrupper.

CCC grundades 1996 som ett reservat för konfiskerade schimpanser från den illegala handeln med schimpanskött, bushmeat, och är en medlem i Pan African Sanctury Alliance (PASA).

"Det här är en historisk händelse för schimpanser i Afrika", säger Doug Cress, chef för PASA. "Allt för länge har reservaten blivit sedda som en slutgiltig plats i livet för konsfiskerade primater. Men genom att uppmuntra våra reservat att arbeta med återintroduktion där det är möjligt, kan vi ge djuren, skogen och värdländernas naturarv sitt värde tillbaka".

CCCs återintroduktion är den första sedan HELP-Congo reservatet startade ett återintroduktions program 1996, och återintroducerade 37 schimpanser till skogarna i Republiken Kongo. Över 62 procent av dessa schimpanser överlevde på lång sikt och de gav 6 avkommor, ett par tvillingar inkluderat.

I november 2007 hoppade också CERCOPAN reservatet i Nigeria på ett återintroduktionsprogram, och återbördade guenon apor till Iko Esai Skogen. Framtida återintroduktioner av primater är planerade i den Demokratiska Republiken Congo, Cameroon, Nigeria, Sierra Leone, Congo och Gabon.

CCCs återintroduktion till trots bor 30 schimpanser fortfarande kvar på huvudanläggningen i Guinea och mer än 750 finns i andra PASA reservat i Afrika. Schimpanser är listade som "hotade", ett resultat av olaglig jakt, skogsavverkning och mänskligt nöje, och experter förutspår att de kan vara helt utrotade i vilt tillstånd inom de närmaste 50 åren om antalet fortsätter att falla i nuvarande takt.

CCCs återintroduktionsprogram är kulmen på 5 års intensiva förberedelser, som inkluderar undersökningar av potentiella utsläppningsplatser och vilda populationer, förhandlingar med regeringar, veterinära hälsoundersökningar, beteendestudier, bevarandeutbildnings program och finansiering.

CCCs introduktion var möjlig genom stöd från United States Agency for International Development (USAID), Arcus Foundation, U.S. Fish & Wildlife Service, Swedish Chimpanzee Trust, International Primate Protection League (IPPL), Tusk Trust, Fauna and Flora International (FFI), Lefa Corridor Gold Project och privata donationer till Project Primate Inc bland andra.

PASA grundades 2000 för att förena reservaten som tog hand om schimpanser, gorillor, bonobos och bokstavligen tusentals andra hotade primater över hela Afrika.

För mer information, besök www.pasaprimates.org eller kontakta PASAapes@aol.com.