Om föreningen

Sweden Chimpanzee Trust är en ideell förening som aktivt stödjer bevarandet av den utrotningshotade schimpansen.

Föreningen stöder bland annat schimpansreservaten J.A.C.K. I DRC Kongo   och Tacugama i Sierra Leone.

Föreningens uppgifter är att utbilda, informera samt att öka allmänhetens medvetenhet om schimpansernas situation i det vilda. Med insamlade medel stödjer Sweden Chimpanzee Trust forskning och bevarande av arten i dess naturliga habitat.

Föreningen samarbetar även med ett antal framgångsrika rehabiliteringsprojekt för apor som konfiskerats från den illegala djurhandeln.

Alla insamlade medel går oavkortat till bevarandet av vår närmaste släkting schimpansen.

Styrelse – Sweden Chimpanzee Trust

Ordförande
Ing-Marie Persson

Vice ordförande
Johnny Persson

Kassör
Anneli Skoglund

Sekreterare
Adina Björk

 


Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231