HOTBILD

apa_hund_bigSweden Chimpanzee Trust är en ideell förening som har till ändamål att hjälpa vår närmaste släkting schimpansen. Vi stödjer schimpanser som har blivit misshandlade utav oss människor, många schimpansungar slutar sina dagar på grund av intensiv jakt och illegal handel.

På grund av skogsskövling har den illegala jakten på djur, bl.a primater, som schimpans och gorilla ökat i katastrofal omfattning. Tidigare tog det tjuvjägarna flera veckor att komma åt djuren. Idag kan de via vägar och fordon, komma rakt in i hjärtat av regnskogen och fånga tiotals djur på en enda dag. De fullvuxna honorna och hannarna dödas och säljs som föda på marknaden åt invånarna. Ungarna tillfångatas och säljs som husdjur eller kedjas fast under fruktansvärda förhållanden för att locka turister.

Det finns många schimpanser som behöver hjälp och behovet av reservat i Afrika är stort. Läget är akut, och många världsledande forskare är överens om att någonting måste göras NU, annars kommer primater som schimpanser, gorillor och bonoboer vara utrotade före år 2050. Detsamma gäller Orangutanger, där situationen är ännu mer kritisk, de kan vara utrotade från det vilda inom en 20 års period. För att förhindra en ekologisk tragedi måste vi bevara de tropiska skogarna som är livsnödvändiga för hela vår planet. Den snabbt ökande skogsskövlingen är en av de allra största orsakerna till miljöproblem, genom det ökande utsläppet av växthusgas som orsakar global uppvärmning. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att uppmana regeringar och internationella myndigheter att agera för att bevara människoaporna genom att:

1. Upprätthålla aktuella program för hållbar förvaltning och utveckling av de naturliga miljöerna för människoapor.

2. Förbjuda importen av tropiska trävaror.

3. Reglera och ha kontroll på utnyttjandet av mineralresurser.          (Råolja, diamanter,mm.)

4. Arbeta aktivt för att stoppa tjuvjakten och ALL handel med ”bushmeat,” och även stoppa försäljningen av de yngre individer som säljs som sällskaps djur.

5. Garantera sträng kontroll av företag som är verksamma inom tropiska områden.

6. Att de industriella länderna i Västvärlden ser till att finansiera tillräckligt med resurser för att kunna genomföra ovanstående policys och främja samarbeten med lokalbefolkningen i utvecklingsländer.

Myndigheterna i dessa utvecklingsländer har inte ekonomiska möjligheter att upprätta och driva schimpansreservat, så det måste ske med hjälp av donatorer.

Vi vill även hjälpa de vilda schimpanser som finns kvar i regnskogen. Därför stödjer vi Wild Chimpanzee Foundation.

 

Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231