SCHIMPANS FAKTA

Vilda schimpanser lever normalt i samhällen på 15-60 djur med en ledarhane, andra hanar, honor och ungar. Hanarna hjälps åt med att skydda gruppen mot rovdjur och främmande schimpansgrupper. Om de stöter på hanar från angränsande samhälle kan strid på liv och död uppstå. Schimpanser är väldigt starka och en fullvuxen hane är lika stark som fyra vuxna karlar tillsammans. Schimpansen lever i samhällen som delvis nyttjar överlappande hemområden, trots att alla individer i samhället sällan eller aldrig påträffas tillsammans.

Honorna blir könsmogna några år tidigare men börjar föda ungar vid 12-13 års ålder. Äldre honor som fött många gånger har flera ungar i olika åldrar i sitt följe då de äldre ungarna också följer med mamman och lär sig på så vis att i framtiden, ta hand om sina ungar på bästa sätt. De är beroende av mamman upp till ca 5 års ålder även om de normal slutar dia vid ca fyra års ålder. Vuxna honor i den nya gruppen är inte speciellt vänligt inställda till nya honor och de senare måste förlita sig på hanarnas beskydd. Honorna har nära relationer med sina ungar som varar hela livet. Större delen av dagen letar de mat, putsar varandra, vilar och leker. Varje kväll bygger de ett nattbo av grenar högt upp i ett träd.

Schimpansen talar med upptill 30 olika ljud, har många ansiktsuttryck och varierat kroppsspråk. Hanar kan styrkedemonstrera genom att skaka grenar, kasta pinnar eller stenar. De kan tillverka och använda redskap t.ex. knäcka nötter med stenar eller tillverka en lämplig pinne för att få upp termiter ur en termitstack. DNA-analyser har visat att schimpansen är människans närmaste nu levande släkting med hela 98,6% lika gener som vi. Dessvärre är schimpansen nu starkt hotade!

För 50 år sedan fanns det flera miljoner schimpanser, idag finns det bara 150 000-235 000 individer kvar. Människan är deras största hot p.g.a. regnskogsskövlingen och för att dom dödas för köttets skull och äts som delikatess av rika människor.

Fakta om schimpanser

Ordning: Primater
Familj: Människoapor
Släkt & art: Pan troglodytes
Storlek: 130-170 cm
Vikt: 30-90 kg
Könsmognad: Vid 8-10 års ålder
Parningstid: Hela året
Dräktighetstid: 230-240 dygn
Antal ungar: 1 med 4-6 års intervall
Livslängd: 40-50 år


Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231