Endast bankgiro: 685-6231

Sweden Chimpanzee Trust kommer att upphöra med postgirokontot under april 2016.

Vi hoppas alla våra donatorer har möjlighet att fortsatt stödja oss på bankgiro: 685-6231

Comments are closed.

Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231