#J.A.C.K

Som en del av idrottsdagen på Franska skolan i Lubumbashi var J.A.C.K med och spred medvetenhet om de skyddade arterna i Demokratiska Republiken Kongo för eleverna.

Comments are closed.

Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231