#J.A.C.K

Hos J.A.C.K finns det lika många schimpanser som det finns olika berättelser.. Man ska komma ihåg är att de alla har ett smärtsamt förflutet, men tack vare J.A.C.K så fick de en andra chans till ett värdigt schimpansliv. ❤

Comments are closed.

Telefon: 070-600 10 37
E-post: ing-marie@swedenchimp.se

Bankgiro: 685- 6231